Dijital Dönüşüm Kapsamında MASAK Tarafından Yayınlanan Değişiklikler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) Başkanlığı, dijital dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen son dönemdeki mevzuat değişiklikleri ve piyasa koşulları ile uyum sağlamak amacıyla geçtiğimiz Şubat(2021) ayında aşağıdaki üç düzenlemede değişiklik yaptı.

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” (“Tedbirler Yönetmeliği”)
 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (“Uyum Yönetmeliği”)
 • Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5) (“5 no.lu MASAK Genel Tebliğ”)

1 Mayıs 2021 tarihi ile yürürlüğe giren söz konusu değişiklikler; yükümlü statüsündeki birçok kuruluşu etkilediği gibi açık bankacılık servislerini sunan ödeme kuruluşları dahil, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları (FinTech Kuruluşları) açısından da yenilikler getirdi.

Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları “Uyum Programı” oluşturacak yükümlüler arasına alındı.

Yükümlü statüsünde olmalarına rağmen uyum programı oluşturma yükümlülüğü bulunmayan ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları, finansman, faktöring, finansal kiralama şirketleri, portföy yönetim şirketleri, yetkili müesseseler ve kıymetli maden aracı kuruluşlarının yapılan değişiklikler ile 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında uyum programı oluşturmaları zorunlu yükümlüler arasına alındı.

Yönetmelik ile birlikte uyum programı oluşturma yükümlülükleri bulunan firmaların MASAK mevzuatına uyum sağlamak amacı ile risk odaklı aşağıdaki tedbirleri içeren uyum programı oluşturmaları gerekmektedir.

 • Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,
 • Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

Düzenleme her ne kadar ödeme kuruluşlarını uyum programı oluşturacak yükümlüler arasına alsa da aşağıdaki hizmetleri sunan ödeme kuruluşları bu yükümlülükten muaf tutulmuştur. 

 • Fatura ödemelerine aracılık hizmeti, 
 • Ödeme emri başlatma hizmeti ve ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmeti.